Community
커뮤니티
록빠 갤러리

4th save tibet festival

공룡           조회수 2,220
2008.09.04 04:48


58.jpg


59.jpg


60.jpg

2008 8월 8-9일
4회 세이브 티벳 페스티벌

슈퍼키드
두 보컬!
공룡 2008.09.04 04:54:23

사진, 줄인다고 줄였지만, 실력 부족으로 화질 구려졌고 그나마 클릭이 낫군요.Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.