Community
커뮤니티
록빠 갤러리

워크나인(체화당행사사진)

olive           조회수 2,618
2009.09.17 07:57


20_DSCN1505.JPG


20_DSCN1506.JPG


20_크기변환20_DSCN1503(1).JPG


록빠 여성작업장에서 만든 작품이네요...
너무 예쁩니다!!!
레니 2009.09.17 10:24:48

올리브님 감사해요~~올려주셔서 ^^

까란 2009.09.21 12:00:42

정말 이뿌네요~~Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.