Community
커뮤니티
록빠 갤러리

록빠 생일날에,

지희           조회수 2,820
2010.09.28 02:23


20100928_img_0600.jpg

 

 

한 소쿠리 내리쭤어 주는 빛과

그 빛 만큼 따스한 사람들.

 

-록빠, 다섯번째 생일날에       

 

 

  

 

등록된 댓글이 없습니다.Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.