Community
커뮤니티
록빠 갤러리

언니,

지희           조회수 2,836
2010.09.28 04:15


20100928_img_1703_copy.jpg

 

 

'맛있는 커피'를 마시는 순간처럼

늘 '그런' 순간, 순간이기를요.

 

 

 

 

 

둔태 2010.09.29 20:44:14

설...마 흰색원피스는 아니지?

빼마 2010.09.30 23:05:35

흰색 원피스는.. --;;

레니 2010.10.05 15:05:42

나름 청순한데.. 저 모자 진짜 오랫동안 유용하구나Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.