Community
커뮤니티
록빠 갤러리

록빠 설립 11주년 기념행사

티벳록빠           조회수 2,280
2016.09.21 19:18


지난 9월 3일 열린 록빠 설립 11주년 기념행사 모습입니다.

 

9cbef2bbc084ebd371d54a0b6671b903_1474453
9cbef2bbc084ebd371d54a0b6671b903_1474453
9cbef2bbc084ebd371d54a0b6671b903_1474453
9cbef2bbc084ebd371d54a0b6671b903_1474453 

등록된 댓글이 없습니다.Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.