Community
커뮤니티
록빠 갤러리

직원 소풍

티벳록빠           조회수 754
2017.06.15 19:01


 

6월 10일, 록빠 직원 가족들과 자원활동가들이 소풍을 다녀왔습니다.

 

1fee7d96b524a1566660c014d011630a_1497519

 

1fee7d96b524a1566660c014d011630a_1497520


1fee7d96b524a1566660c014d011630a_1497520
 

등록된 댓글이 없습니다.Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.