Community
커뮤니티
록빠 갤러리

어린이프로그램

티벳록빠           조회수 800
2017.07.04 18:05


343fd3945e652326e6461a1d83169a8f_1499158

 

 

 체펠 선생님과 함께 만든 종이 마스크를 쓰고 요가하는 아이들^^​

 

등록된 댓글이 없습니다.Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.