Community
커뮤니티
록빠 갤러리

록빠 12주년

티벳록빠           조회수 805
2017.10.04 17:22


6bd0258943fbd5a30f7aacc2e5020556_1507105 

2017년 9월 12일,

록빠 12주년 기념일 단체사진입니다. ​ 

등록된 댓글이 없습니다.Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.