Community
커뮤니티
록빠 웹진

[2018' 여름] 그림으로 만나는 록빠 2

티벳록빠           조회수 420
2018.07.10 18:35


359b734ab8b9aa23894729057a8497c9_1531215
 

                                                                                   copyright 2018 손솜씨 All Rights Reserved

 

도시 유목민들의 마음 안식처 사직동 그가게.

작은 이야기에도 귀 기울여주는 따뜻한 마음이 가득한 밤입니다.

 

등록된 댓글이 없습니다.Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.